My Roommate is a Fairy Fox (2016- )

Status: Continuing

Airdate: 2016-12-02

Runtime: 25 minutes

Genre(s): Drama

Language(s): Chinese

Episode Title Rating Airdate Skipped Watched
Normal Episodes 23
Season 1 23
Cast 8
Zhou Jie - Xiao Mo
Wu Chu Yi - Lu Bai
He You Zhi - Ronrong
Wang Yan Bin - Shen Yan
Kong Qi Li - Lu Yin
Zhou Heng Yuan - Gu Han
Li Zhinpeng - Jing Chen
Xia Wei Yu - Ru Yue
Crew 1
Cheng Weiping - Creator

No availability data available.

No reviews available.