Bewitched In Tokyo (2004)

Status: Ended

Airdate: 2004-01-16

Runtime: 40 minutes

Rating: 7; 9 votes

Genre(s): Family, Comedy, Drama

Episode Title Rating Airdate Skipped Watched
Normal Episodes 11
Season 1 11
S01E01
Unknown
S01E02
Unknown
S01E03
Unknown
S01E04
Unknown
S01E05
Unknown
S01E06
Unknown
S01E07
Unknown
S01E08
Unknown
S01E09
Unknown
S01E10
Unknown
S01E11
Unknown
Cast 12
Ryoko Yonekura - Arisa Matsui
Asami Ishikawa - Shiori Nomo
Taizo Harada - Joji Matsui
Manami Fuji - Kurako Sasaki
Sayaka Aoki - Hiromi Hasegawa
Shun Shioya - Masaya Kida
Mari Natsuki - Daria
Kyôko Kishida - Sakura
Naoto Takenaka - Ichio Suzuki
Kazuko Yoshiyuki - Sayo Matsui
Shigeru Muroi - Shigeru Muroi
Masahiko Tsugawa - Arisa's father
Production 1
Tetta Tone - Producer
Directing 2
Akio Yoshida - Director
Masahiro Sakai - Director
Writing 1
Noriko Gotô - Screenstory
Sound 1
Yusuke Honma - Music

No availability data available.

No reviews available.